Seadus

Seadus

Originaalpealkiri: The Law

Lae video alla | YouTube link

Selles videos uurime Vanas Testamendis olevate iidsete seaduste olulisust. Miks need Piiblis on ja mida need räägivad Jeesuse järgijatele? Vaatame, kuidas need seadused täitsid strateegilise eesmärgi piibelliku loo ühes võtmeetapis, mis eelnes Jeesusele, kes täitis seaduse ja võttis selle kokku üleskutses armastada Jumalat ning armastada ligimest nii nagu iseennast.