Rubriik: Piibli teemad

Issanda päev

Originaalpealkiri: Day of The Lord Lae video alla | YouTube link Kas Jumal hoolib kõigest kurjast, mida inimesed maailmas teevad? Kui jah, siis mis Ta selles osas ette võtab? Selles videos vaatame erinevaid viise, kuidas Jumal astub vastu inimlikule kurjusele, ja sellest veelgi sügavamaleulatuvale vaimsele kurjusele, mis on inimliku kurjuse aluseks. Lõppkokkuvõttes näeme, mis on…
Read more

Jumala näo järgi

Originaalpealkiri: Image of God Lae video alla | YouTube link See video käsitleb mõtet sellest, et inimesed valitseksid kõrvuti Jumalaga, olles volitatud arendama maailma ja selle ressursse uutesse kõrgustesse. Kuidas inimesele mõeldud kutsumus on kahjustatud meie isekuse ja kurjuse tõttu? Ja kuidas Jeesus läbi oma elu, surma ja ülestõusmise avas uue tee inimlikule olemisele.

Seadus

Originaalpealkiri: The Law Lae video alla | YouTube link Selles videos uurime Vanas Testamendis olevate iidsete seaduste olulisust. Miks need Piiblis on ja mida need räägivad Jeesuse järgijatele? Vaatame, kuidas need seadused täitsid strateegilise eesmärgi piibelliku loo ühes võtmeetapis, mis eelnes Jeesusele, kes täitis seaduse ja võttis selle kokku üleskutses armastada Jumalat ning armastada ligimest…
Read more

Taevas ja Maa

Originaalpealkiri: Heaven & Earth Lae video alla | YouTube link Mida Piibel õpetab taeva kohta ja mis on taeva suhe maaga? Selles videos uurime Piibli käsitlust sellest, kuidas taevas ja maa on mõeldud kattuma ning kuidas Jeesuse missioon on tuua need lõplikult kokku.

Pühadus

Originaalpealkiri: Holiness Lae video alla | YouTube link Selles videos uurime Jumala pühaduse juures olevat paradoksi. Jumal on ainulaadne Looja kogu reaalsusele ja Ta on kõige hea autor. Sellegipoolest, see headus võib olla ohtlik inimolendile, kes on surelik ja moraalselt rikutud. Lõpuks aga saab see paradoks lahendatud Jeesuse poolt, kes kehastab Jumala pühadust, mis tuleb…
Read more

Püha Vaim

Originaalpealkiri: Holy Spirit Lae video alla | YouTube link Selles videos uurime, mis on esialgne tähendus Piibli mõistele “vaim” ja mida tähendab see, et Jumala Vaim viibib isiklikult kohal kogu loodus. Lõpptulemusena on Vaim avalduv läbi Jeesuse ja on saadetud Tema jüngrite ellu, et tuua sinna uut loomist.

Pagulus

Originaalpealkiri: Exile Lae video alla | YouTube link Pagulus on üks põhjapanevamaid teemasid Piibli tervikloos. Ja see on tihti ka tähelepanuta jäetud teema. Selles videos saame näha, kuidas Iisraeli pagulusesolek Paabelis on võrdpilt kogu inimkonna pagendamisest Eedeni aiast. Nagu aimata võib, on Jeesus see, kes avab tee tagasi koju.

Ohver ja lepitus

Originaalpealkiri: Sacrifice & Atonement Lae video alla | YouTube link Jumal on missioonil, et eemaldada kurjus koos selle hävitava mõjuga oma heast maailmast. Kuid Ta soovib teha seda viisil, et see ei tähendaks inimeste kõrvaldamist. Selles videos näeme, kuidas Jumal „katab” inimeste kurjuse loomohvrite abil ning kuidas need lõppkokkuvõttes viitavad Jeesusele, Tema ristisurmale ning ülestõusmisele.

Messias

Originaalpealkiri: Messiah Lae video alla | YouTube link Selles videos uurime salapärast lubadust Piibli kolmandalt leheküljelt, mille kohaselt ühel päeval tuleb lubatud päästja, kes astub vastu kurjusele ning päästab inimkonna. Jälgime seda teemat läbi Aabrahami pere, Taaveti messiaanliku sugupuu ja lõpuks läbi Jeesuse, kes võitis kurja, lastes tal ennast võita.

Lepingud

Originaalpealkiri: Covenants Lae video alla | YouTube link Piibli peamine viis rääkida Jumala suhtest inimkonnaga on partnerluse võrdpilt. Selles videos näeme, kuidas Jumal sõlmis mitmeid ametlikke suhteid erinevate inimpartneritega, et päästa maailma Jeesuse, kui lõpliku lepingupartneri, kaudu.