Autor: Piibli teejuht

Issanda päev

Originaalpealkiri: Day of The Lord Lae video alla | YouTube link Kas Jumal hoolib kõigest kurjast, mida inimesed maailmas teevad? Kui jah, siis mis Ta selles osas ette võtab? Selles videos vaatame erinevaid viise, kuidas Jumal astub vastu inimlikule kurjusele, ja sellest veelgi sügavamaleulatuvale vaimsele kurjusele, mis on inimliku kurjuse aluseks. Lõppkokkuvõttes näeme, mis on…
Read more

Jumala näo järgi

Originaalpealkiri: Image of God Lae video alla | YouTube link See video käsitleb mõtet sellest, et inimesed valitseksid kõrvuti Jumalaga, olles volitatud arendama maailma ja selle ressursse uutesse kõrgustesse. Kuidas inimesele mõeldud kutsumus on kahjustatud meie isekuse ja kurjuse tõttu? Ja kuidas Jeesus läbi oma elu, surma ja ülestõusmise avas uue tee inimlikule olemisele.

Seadus

Originaalpealkiri: The Law Lae video alla | YouTube link Selles videos uurime Vanas Testamendis olevate iidsete seaduste olulisust. Miks need Piiblis on ja mida need räägivad Jeesuse järgijatele? Vaatame, kuidas need seadused täitsid strateegilise eesmärgi piibelliku loo ühes võtmeetapis, mis eelnes Jeesusele, kes täitis seaduse ja võttis selle kokku üleskutses armastada Jumalat ning armastada ligimest…
Read more

Süžee Piibli jutustustes

Originaalpealkiri: Plot in Biblical Narrative Lae video alla | YouTube link Piiblis olevate jutustuste puhul on oluline õppida mõistma süžee olemust: kuidas on lood järjestatud ning kuidas need haakuvad üksteisega läbi haripunktide ja lahenduste. Selles videos uurime, kuidas süžee juurde kuuluvate lugude järjekorra eiramine võib kaasa tuua Piibli vääritimõistmise. Samuti vaatame, kuidas Piibli tervikloo –…
Read more

Luulekunst Piiblis

Originaalpealkiri: The Art of Biblical Poetry Lae video alla | YouTube link Kas teadsid, et kolmandik Piiblist on muistne Iisraeli luule? Luule on inimesetevahelise kommunikatsiooni rikkalik ja kunstiline viis, kuid tihti on seda ka raske lugeda. Selles videos uurime ainulaadseid omadusi, mis Piibli luulel on, et saaksid avastada selle ilu ja mõjukuse.

Taevas ja Maa

Originaalpealkiri: Heaven & Earth Lae video alla | YouTube link Mida Piibel õpetab taeva kohta ja mis on taeva suhe maaga? Selles videos uurime Piibli käsitlust sellest, kuidas taevas ja maa on mõeldud kattuma ning kuidas Jeesuse missioon on tuua need lõplikult kokku.

Pühadus

Originaalpealkiri: Holiness Lae video alla | YouTube link Selles videos uurime Jumala pühaduse juures olevat paradoksi. Jumal on ainulaadne Looja kogu reaalsusele ja Ta on kõige hea autor. Sellegipoolest, see headus võib olla ohtlik inimolendile, kes on surelik ja moraalselt rikutud. Lõpuks aga saab see paradoks lahendatud Jeesuse poolt, kes kehastab Jumala pühadust, mis tuleb…
Read more

Püha Vaim

Originaalpealkiri: Holy Spirit Lae video alla | YouTube link Selles videos uurime, mis on esialgne tähendus Piibli mõistele “vaim” ja mida tähendab see, et Jumala Vaim viibib isiklikult kohal kogu loodus. Lõpptulemusena on Vaim avalduv läbi Jeesuse ja on saadetud Tema jüngrite ellu, et tuua sinna uut loomist.

Pagulus

Originaalpealkiri: Exile Lae video alla | YouTube link Pagulus on üks põhjapanevamaid teemasid Piibli tervikloos. Ja see on tihti ka tähelepanuta jäetud teema. Selles videos saame näha, kuidas Iisraeli pagulusesolek Paabelis on võrdpilt kogu inimkonna pagendamisest Eedeni aiast. Nagu aimata võib, on Jeesus see, kes avab tee tagasi koju.

Ohver ja lepitus

Originaalpealkiri: Sacrifice & Atonement Lae video alla | YouTube link Jumal on missioonil, et eemaldada kurjus koos selle hävitava mõjuga oma heast maailmast. Kuid Ta soovib teha seda viisil, et see ei tähendaks inimeste kõrvaldamist. Selles videos näeme, kuidas Jumal „katab” inimeste kurjuse loomohvrite abil ning kuidas need lõppkokkuvõttes viitavad Jeesusele, Tema ristisurmale ning ülestõusmisele.