Autor: Piibli teejuht

Messias

Originaalpealkiri: Messiah Lae video alla | YouTube link Selles videos uurime salapärast lubadust Piibli kolmandalt leheküljelt, mille kohaselt ühel päeval tuleb lubatud päästja, kes astub vastu kurjusele ning päästab inimkonna. Jälgime seda teemat läbi Aabrahami pere, Taaveti messiaanliku sugupuu ja lõpuks läbi Jeesuse, kes võitis kurja, lastes tal ennast võita.

Lepingud

Originaalpealkiri: Covenants Lae video alla | YouTube link Piibli peamine viis rääkida Jumala suhtest inimkonnaga on partnerluse võrdpilt. Selles videos näeme, kuidas Jumal sõlmis mitmeid ametlikke suhteid erinevate inimpartneritega, et päästa maailma Jeesuse, kui lõpliku lepingupartneri, kaudu.

Kuningriigi evangeelium

Originaalpealkiri: Gospel of The Kingdom Lae video alla | YouTube link Selles videos uurime, millest tuleb sõna „evangeelium”. Ja kuidas see seob omavahel Vana Testamendi lood, Jeesuse loo ja selle, mida Jeesus kõigile kuulutas – Jumala kuningriik. Jeesus tõi Jumala valitsemise maailma vägagi tagurpidisel viisil, kuid see on parim uudis, mida teada saada.

Jumal

Originaalpealkiri: God Lae video alla | YouTube link Piiblis kujutatud Jumalat ei ole lihtne mõista. Aga mis siis, kui me saaksime paremini mõista, mis on see, mida me ei mõista? Selles videos uurime Jumala mitmetahulist isiksust ning kuidas seda on Piiblis kujutatud.

Paguluses olemise tee

Originaalpealkiri: The Way of The Exile Lae video alla | YouTube link Kui Jeesuse järgijad annavad kogu oma ustavuse Jumala Kuningriigile, siis kuidas peaksid nad suhestuma oma kaasaegsete valitsuste ja jõustruktuuridega? Selles videos saame näha, kuidas Taanieli ja tema sõprade kogemus pagendusest Paabelisse pakub tarkust, kuidas orienteeruda sellises pinges. Järgida Jeesust 21. sajandil, tähendab samuti…
Read more